DSC01388.JPG

Kvalitetsheving for barnehagane i Herøy

29.06.2017

Frå august 2017 har seksjon oppvekst fått på plass tre støttepedagogar som skal arbeide i både kommunale og private barnehagar.

valgr.jpg

Stortings- og sametingsvalet 2017 - Tidlegrøysting

28.06.2017

For dei som ikkje har høve til å røyste på valting eller i ordinær førhandsrøystingsperiode er det opna for tidlegrøysting frå 1. juli. Dei kan avtale tid med servicetorget og få røyste her.

2017-06-27 10.16.54.jpg

Set inn ekstra sikringstiltak

27.06.2017

Eigedomsavdelinga har registrert at fleire har ignorert avstenginga av kulturhuset og bevega seg innanfor avstengt sone etter 12. juni. Dette er heilt uakseptabelt.

rus ta tak.jpg

Ønskjer du å TA TAK?

27.06.2017

TA TAK er eit kurs for deg som er pårørande til nokon som slit med psykiske vanskar og/eller rusmiddelavhengigheit.

jonsok 2017.PNG

Jonsokfeiring ved Herøy omsorgssenter

27.06.2017

Jonsokaftan var det midtsommarfest ved Herøy omsorgssenter, med besøk av russane i Gnist barnehage.

Login for redigering