Frå 1. januar i år fekk Herøy og Vanylven eit felles NAV kontor, NAV Herøy og Vanylven. Det gikk kort tid frå det blei vedtatt i dei to kommunale administrasjonane frå midten av november og fram til oppstart.

70 deltakarar frå skjenkestadar i regionen var måndag samla til kurs i Ulsteinvik om alkohollova, konflikthandtering med meir.

Medarbeiderfesten for Herøy kommune blei ein stor suksess med over 200 gjestar, treretters middag, utdeling av prisar og god stemning frå start til slutt.

 

Tekst og foto: Thomas Teige Sporsheim

Onsdag denne veka starta det opp ein Jobbkafé i Frivillighetssentralen sine lokaler på Kulturhuset. Jobbkafeén er eit samarbeidsprosjekt mellom Herøy kommune og NAV Herøy Vanylven.

15.februar er det den internasjonale barnekreftdagen. Denne dagen er det lysmarkeringar over heile landet - også på Bergsøy skule.

Gravplassanalysen som Herøy kommune bestilte har no kome og vert no lagt ut til offentleg ettersyn

Kvar kommune har ei koordinerande eining for helse- og omsorgstenester, også Herøy kommune har denne tenesta! Her kan du få råd dersom du er usikker på kva tenestetilbod som passar deg.

Fersk statistikk frå DSB viser at brannvesenet hadde 140 brannutrykkingar til bustader i Møre og Romsdal i 2018. Heile 40 prosent av utrykkingane skriv seg frå komfyren. Ei komfyrvakt kan redde heimen din frå å gå opp i røyk.

På kommunestyremøtet 31.01.2019 orienterte rådmann Olaus-Jon Kopperstad om tilsetting av ny kommunalsjef samfunnsutvikling/assisterande rådmann og arbeidsavtale med kommunalsjef stab.

Ti tomer er klare for sal. Tomtene ligg i eit flott område midt i bygda.