Det er gjennom tilskotsordninga "Tiltak for auka sykkelbruk" at kommunen har fått innvilga midlane frå Statens vegvesen. Vegen kjem i bakkant av klatreparken.

 

Talet på deltakarar aukar, veldig kjekt at mange kjem seg ut i naturen. 

 

Vi er opptekne av kva som er viktig for deg! No lurer vi på om du har innspel til korleis helse og omsorg skal arbeide dei neste åtte åra i Herøy kommune.

Norsk Geologisk Forening inviterte nyleg til Vinterkonferanse i Bergen, og Herøy kommune var tilstades. Det er ein arena for alle disiplinar innan geofaget med eit mål om å bidra til kunnskapsdeling, nettverksbygging, inspirasjon og faglig påfyll.

Kommunane Herøy, Ulstein og Vanylven har frå 1. januar 2019 etablert eit felles skatteoppkrevjarkontor, Søre Sunnmøre kemnerkontor.

 

No er vår chattebot, Losen, klar til bruk. Du finn den på nettsida til kommunen, nede i høgre hjørne. Den er også tilgjengeleg på mobil og nettbrett.

Kor mykje må Herøy kommune spare i år samanlikna med i fjor? Og kva har politikarane valt at vi skal investere i? Er du interessert i kommunebudsjettet, skal du veldig gjerne få lese det! Du finn det vedlagt i artikkelen. 

Prosjektbygg AS er tildelt kontrakt for bygging av fleirbrukshall ved Einedalen skule. Det vedtok plan- og byggenemnda i møte 07.01.2018. 

Kulturprisen 2018 gjekk til Sunnmørsjekta Anna Olava! Den er eigd av Herøy kommune, og vert brukt til kultur, oppleving og reiseliv på Herøy gard og elles i kommunen. Kulturprisen 2017 gjekk til Steinar Åheim, og Ungdommens kulturpris gjekk til Adrian Helde Remøy. 

 

 

Arbeidsprosjektet "Utsikten" tek no ei velfortent juleferie etter å ha jobba og stått på med vedlikehald og utbetring av Fosnavåg sentrum sidan oppstarten i oktober.