I staden for å bruke tid og ressursar på skriftleg eksamen denne våren, har regjeringa bestemt at skulane skal prioritere undervisning og god vurdering av standpunktkarakter.

Innkalling og saksdokument for formannskapet 25.03.20 ligg i lenkje under. Handsaming av sak: «Prosjekt 61552 - Herøy rådhus - tilbygg 2020 - oppfinansiering etter tilbodskonkurranse» vert gjort skriftleg jfr. kommunelova § 11-8. Sjå 1. side på innkalling

 

Politiet sin eining for vandelskontroll og politiattestar følgjer nasjonale tiltak og vil prioritere arbeidet med politiattestar innanfor dei kritiske samfunnsfunksjonane. Politiattester innanfor helse og omsorg, barnevern og liknande vil verte prioritert.