Asfaltering av Hagemannsvegen

Hagemannvegen har fått ny asfalt. Lene Huldal I budsjett for 2022 er det løyvd midlar til asfaltering av delar av Hagemannsvegen i Stokksund (tidlegare grusveg).

Dette er no utført og det var Aurvoll og Furesund som gjorde dei førebuande tiltaka og NCC som asfalterte.