Auke i tal på vaksinedoser

Vaksinenytt 

Herøy kommune har fått melding om at vi får auka leveranse av vaksine i veke 30 og 31 (26. juli – 08.august). Vi har lagt ut 350 timar kvar vaksinedag dei to neste vekene.

Vaksinane skal gå til dei som ikkje har fått vaksine tidlegare, det vil sei til dose 1.

Vi har ledige timar, bestill time her. Dei som ikkje har bank-id kan du ringe koronatelefonen på 469 15 360 for å få oppsett time

Hugs at du ved bestilling må bestille til både dose 1 og 2.