Bli med på temakafé i vår

Temakaféane for heimebuande eldre over 67 år er populære. Her er datoane og programmet for våren 2024.

Eit smilande eldre par. - Klikk for stort bileteTa med godt humør og møt på temakaféen. AdobeStock

Ein temakafé startar klokka 13.00 og varer i to timar. Det er gratis inngang og det vert høve til å kjøpe kaffi og kake (50 kroner) eller ein kopp kaffi (25 kroner). For at vi skal vite kor mange som kjem, er det viktig at du melder deg på. 

Du melder deg på ved å ringe  90 47 28 71 seinast torsdagen før arrangementet. Du kan ringe på kvardagar fram til klokka 15.00. 

Programmet for våren 2024 er spanande og variert: 

Johan Moltu - Naturbilete frå Herøy

Fredag 16. februar – Sanitetshuset 
Fredag 23. februar – Bygdestova

Magnar Hjertenæs - Kystfolk og kvardagsliv
Fotografi frå samlinga etter A. Berge

Fredag 01. mars – Sanitetshuset
Fredag 08. mars - Bygdestova

Ivar Kåre Mork - Eit liv og ein lagnad, kåseri

Fredag 12. april - Sanitetshuset
Fredag 26. april- Bygdestova

Knut Arne Høyvik - kåseri
Avdeling tenestekoordinering informerer om dei ulike tenestene i kommunen for heimebuande.

Fredag 24. mai - Sanitetshuset
Fredag 31. mai - Bygdestova

Vi ønsker alle velkomne til hyggelege stunder!