Budsjett og økonomiplan: Ta del i prosessen

Korleis skal kommunen skaffe og bruke inntektene framover? Det skal dei folkevalde avgjere. Sjå stega i prosessen og ta del!

Øya Runde - Klikk for stort bilete Adobe Stock

Artikkelen er sist oppdatert 8. desember.

Saka om handlings- og økonomiplan for 2024–2027 inneheld budsjettet for 2024. 

14. desember skal kommunestyret vedta handlings- og økonomiplanen. Før det blir saka behandla i dei andre folkevalde organa.

Her er dokumenta 

Les tilrådinga som formannskapet legg fram for formannskapet i saka

Les forslaget som kommunedirektøren først la fram

Dokumenta inneheld blant anna 

  • eit budsjett for det neste året
  • gebyrsatsar for det neste året
  • ein fireårig økonomiplan
  • ei prioritering av tiltak for dei komande åra
  • ein tiårig investeringsplan
  • eit klimabudsjett

Merk: I tillegg til dei gebyra som står i handlings- og økonomiplanen, skal kommunestyret også vedta avfallsgebyr. Her finn du dei foreslåtte satsane for avfallsgebyr

Gangen i saka 

Slik er gangen i arbeidet med handlings- og økonomiplanen: