Bustadtomt i Dragsund

Klikk for stort bileteKommunen ønskjer no å kartlegge kor stor interessa er for nye tomter i Dragsund. Dette vert eit viktig grunnlag for planleggingsarbeidet.

 

Meld interessa i eige skjema.

Det er i budsjettet sett av planlegglingsmidlar i 2020, og i økonomiplanen er det sett av midlar til utbygging av byggjefeltet i 2021. Kartlegging av interessentar til dette feltet er ein viktig grunnlag for planleggingsarbeidet, sjølv om det sjølvsagt kommunestyret som vil bestemme og løyve midlar til ei eventuell utbygging i 2021.