Fekk avslag på støtte til breibandsutbygging

Klikk for stort bilete

Herøy kommune fekk avslag på søknad om støtte til breibandsutbygging på Runde.

Regional- og næringsutvalet handsama søknaden om breibandsutbygging på Runde i juni 2016 og avslo søknaden frå Herøy kommune. Søknaden vart handsama etter dei nasjonale føringane for støtte til breibandsutbygging, fylkesplanen for Møre og Romsdal og handlingsprogrammet for kompetanse og verdiskaping 2018. Avslaget er grunngjeve med at tilskotsramma 2018 er brukt opp.