Fredag 3. januar er det venta sterk vind

Klikk for stort bileteFoto: Skjermdump av farevarselet på varsom.noFredag 3. januar er det varsla moglegheit for svært kraftige vindkast, på opp mot 35 m/s. Det er utstedt oransje farevarsel for Møre og Romsdal. 

Varselet gjeld også for Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Helgeland, Saltfjellet, Salten, Ofoten og Lofoten.

Vi viser til følgande frå Meterologisk Institutt:
"Utpå dagen fredag er et stormsenter ventet inn mot kysten et sted mellom Trondheim og Lofoten. Vinden er ventet å øke til sørvest full storm på kysten, og natt til lørdag dreiende nordvest. I forbindelse med stormsenteret ventes vindkast opp mot 35 m/s innover land".
For meir informasjon om varselet sjå her.

Vi oppfordrar derfor alle til å sikre lause gjenstandar og vise aktsemd når ein er ute og ferdast. Unngå ferdsel på utsette stader. Ta deg god tid i trafikken.

Bruer kan bli stengte. Mange reiser vil kunne få lenger reisetid. Vegar kan bli stengte på grunn av tre eller andre objekt i vegbanen. 

Om faregraden oransje skriv MET følgjande:
"Vi utsteder oransje farevarsel når vi venter at konsekvensene blir omfattende for mange mennesker. Det vil være en reell fare for at liv og verdier kan gå tapt, at veier kan bli stengt og avganger med båt, fly og annen transport bli kansellert. Du må være forberedt på alvorlige konsekvenser, og bør vurdere om det er forsvarlig å utføre planlagt aktivitet i områdene som er berørt av oransje farevarsel. Du oppfordres i alle tilfeller å utføre tiltak som kan begrense skadeomfanget. Vi kan også utstede oransje farevarsel dersom konsekvensene kan bli ekstreme, men usikkerheten er litt for stor til at vi vil utstede rødt farevarsel. Nærliggende områder vil ofte få gult farevarsel."