Graving ved Bergsøy skule frå 7. september

Ver merksam på at selskapet Linja (tidlegare Mørenett) skal grave og gjere anna arbeid ved Bergsøy skule, avdeling Blåhaugen.

kart med eit merke som viser kvar det skal gravast - Klikk for stort bileteSirkelen viser kvar det skal gravast. Linja

Linja har feilsøkt på straumkabelen i Bergslia og funne ein mogleg feil ved Blåhaugen skule.

Derfor må dei grave nær skulen ein periode frå 7. september.

Arbeidsstaden vil bli sikra, men alle som ferdast i området bør vere merksame, slik at vi unngår uhell.