Handlingsplan for avlaup for perioden 2019-2021, utlegging til offentleg ettersyn

Klikk for stort bilete

Planen gjeld prioritering av utbygging av kommunale avlaupsanlegg i perioden 2019-2021. I dokumenta finn du forslag til prioriteringsliste og invensteringar som skal gjerast i åra framover vedkomande avlaup.

Høyringsfrist: 13. mai 2019

Eventuelle merknader kan sendast til Herøy kommune, postboks 274, 6099 Fosnavåg eller pr. e-post til: postmottak@heroy.kommune.no innan 13.05.2019.

Klikk på lenkjene nedanfor for å lese saksdokumenta:


- Kopi av «Handlingsplan for avlaup 2016-2019» (PDF, 269 kB)

- Kartvedlegg til «Handlingsplan for avlaup 2016-2019» (PDF, 6 MB)
 

- Utkast til «Handlingsplan for avlaup for perioden 2019-2021» (PDF, 363 kB)

- Kartvedlegg til «Handlingsplan for avlaup 2019-2021» (PDF, 4 MB)