Herøy kommune ringer alle frå 75 – 79 år

Klikk for stort bileteLene Utseth i servicetorget er ei av dei tilsette som ringer for å tildele time for vaksinasjon. Iselin Nevstad Øvrelid Herøy kommune ringer alle frå 80 år og oppover for å tildele time for koronavaksinering. Det kjem vi til å halde fram med også for aldersgruppa 75 – 79 år.

- Vi ser at dette er ein metode som fungerer godt, og vi ønskjer å ivareta innbyggjarane våre ved at vi ringer alle også i denne aldersgruppa, slik at alle skal vere sikre på at dei vert kontakta og får tildelt time, fortel kommuneoverlege Bjørn Martin Aasen.

Sidan ein del i denne aldersgruppa også har utfordringar med digital timebestilling er det for å trygge dei. Vi ønskjer likevel at du som kan det, førebur koronavaksinasjon ved å registrere deg på nettsidene våre med kontaktinformasjon og svare på nokre spørsmål om eiga helse. Det vil lette logistikken for oss når det er din tur å få vaksine. Om du ikkje ønskjer vaksine, vil vi gjerne at du registrerer deg likevel. Då veit vi at vi ikkje skal kontakte deg. Vi gjer merksam på at det er lov å endre meining seinare.

Det er dei tilsette i servicetorget som ringer og tildeler timar etter tur. Dei eldste først.

- Vi har litt over 100 personar att på lista over 80 år vi skal ringe til for å tildele time før vi startar på neste aldersgruppe, forklarar Bjørn Martin Aasen.

Dei få vi ikkje når per telefon, sender vi brev til i posten og ber om at ein sjølv eller pårørande tek kontakt med oss for å avtale vaksinasjon.

Klikk for stort bileteKOMMUNEOVERLEGE: Bjørn Martin Aasen. Iselin Nevstad Øvrelid - Alle i aldersgruppene frå 75 år og oppover skal vere sikre på at dei vert kontakta, forsikrar kommuneoverlegen.

Herøy kommune informerer på nettsida til Herøy kommune og i Vestlandsnytt når ein startar på aldersgruppa 75 – 79 år.