Herøy ungdomsråd omtalt i inspirasjonsheftet

Klikk for stort bileteFrå brosjyre ungdataKompetansesenter rus (KoRus) har laga eit inspirasjonshefte der det er samla nokre gode døme på korleis informasjon frå Ungdata-undersøkingar kan nyttast.

Herøy kommune er ei av kommunane som er omtala i inspirasjonsheftet. Herøy ungdomsråd vert trekt fram som eit aktivt råd som engasjerer seg for å auke trivselen og gi betre oppvekstvilkår for barn og unge i kommunen. Du kan lese artikkelen om Herøy på side 17-18.