Høyring/offentleg ettersyn for "Reguleringsendring for del av Bergslibakken"

Klikk for stort bileteFramlegg til reguleringsendring for Bergslibakken 

No er forslag til reguleringsendring for del av Bergslibakken lagt ut på høyring. 

Til offentleg ettersyn: I samsvar med § 12-3, §12-8 og §12-14 i plan- og bygningslova varslar vi med dette at formannskapet i møtet 14.01.2020, F-sak 05/20, vedtok å legge planforslag til Reguleringendring for del av Bergslibakken ut på høyring/offentleg ettersyn i 6 veker. 

Saksdokumenta er også lagde ut på Servicetorget. 

Frist for innspel:  28.Februar 2020.

Send til: Skriftlege innspel skal sendast til Herøy kommune, utviklingsavdelinga, Pb 274, 6099 Fosnavåg eller pr. e-post til postmottak@heroy.kommune.no innan den oppgjevne fristen.

Sakspapir:
Saksframlegg_med_vedtak_Bergslibakken (PDF, 309 kB)
Planomtale_Bergslibakken (PDF, 2 MB)
Plankart_Bergslibakken (PDF, 480 kB)
Føresegner_Bergslibakken (PDF, 913 kB)