Influensavaksina 2019

Klikk for stort bilete Influensavaksina er forseinka i år. 

Folket har starta å etterlyse influensavaksina. Den er ein månad forseinka i år. Det skuldast at WHO ikkje har klart å bestemme seg for innhaldet i vaksina før. Som følgje av dette vert produksjon og distribusjon tilsvarande forseinka. 
Det er venta at vi først får vaksina i november. Dette er som sagt ein månad seinare enn vi er vane med.

Meir informasjon og annonsering kjem etter kvart.