Informasjonsdag for arbeidsgjevarar og næringsdrivande 2018

Klikk for stort bilete

Interkommunal arbeidsgiverkontroll held kurs for arbeidsgivarar og næringsdrivande. Kurset er retta mot dei som til dagleg arbeidar med lønnsområdet (skattetrekk, arbeidsgiveravgift og lønnsrapportering).

Kvar:   Ivar Aasen-tunet
Dato:   19. desember 
Kl:        09.00 - 16.00 (registrering frå 08.30)
Pris:     900,- inkl lunsj (faktura vert tilsendt)

Påmeldingsfrist: 26.11.2018 

Det er bindande påmelding via elektronisk skjema.

Kursinnhald:

 • Dommar, avgjersle og regelendringar i 2018
 • Nye særavtalar og nye diettreglar (skattemessig)
 • Høyringar i 2018 som gir regelendringar i 2019 
 • Endringar i Kassasystemforskrifta og bokføringsforskrifta
 • Arbeidsgivers plikt når tilsette mottek tips
 • Naturalytingar
 • Regelendringar 2019 (naturalytingar) 
 • Det blir ei fullstendig utgreiing av endringane på naturalytelsesområdet, korleis ein skal forstå reglane, og eit lite innblikk i prosessen som leia fram til det. Etter dei to timane vil du ha ei god forståing for korleis dei nye naturalytingsreglane blir.  
 • Satsballett og Statsbudsjettet 2019 
 • Kva konsekvensar har det for lønnsområde og når gjeld endringene frå?
 • Oppsummering
   

Kurshaldarar: 

Kristoffer Øksnevad og Morten Fjeldaas fra Oslo kemnerkontor

Fagleg oppdatering: 

Kvar kursdag oppfyller krava til fagleg oppdatering for regnskapsførarar/revisorar tilsvarande 1 dag/7 timar skatt/avgift.