Inga oppmåling grunna ferieavvikling

Klikk for stort bileteIllustrasjonsfoto. Pixabay Fagområde for oppmåling er stengt i veke 30, 31 og 32.

Det vil seie frå 20. juli -7. august. Dette grunna ferieavvikling.

Det vert vanleg drift frå veke 33.

Geodataingeniør som er ansvarleg for oppmåling har telefontid tysdagar mellom kl. 9 - 14.