Invitasjon til open møteplass

Bilete av hender som held eit hjerte. - Klikk for stort bilete Adobe Stock

Brukarrepresentantane i bu og habilitering i Herøy ønsker å invitere til ein uformell møteplass for foreldre/pårørande til barn/unge vaksne med nedsett funksjonsevne.

Tid for neste møte: Tysdag 29.11.22, kl. 17.00 -19.00

Møtestad: Herøy frivilligsentral ved Herøy kulturhus

Vi vil gjerne møte deg og familien din for å bli kjende. Tanken er å dele erfaringar, støtte kvarandre og diskutere utfordringar vi kjenner på i kvardagen.

Kontaktpersonar: Jenny Jensen Helland-Worren, tlf. 97 61 14 19 og Janne Endresen, tlf. 97 61 52 59