Klart for innskriving i skulen

To jenter går til skulen. - Klikk for stort bileteNo kan du skrive inn barnet ditt til skulestart til hausten. Adobe Stock

Skulane våre går no i gang med å skrive inn nye elevar. Det betyr at føresette som har barn fødde i 2017 snart får tilsendt særskild informasjon om dette. 

Alle føresette som har elevar som skal starte på skule til hausten får oppsett tid og informasjon om oppmøte. Det er viktig at ein kjem til tida og ikkje ventar inne. 

Velkomen til innskriving! 

NB! Dersom du ikkje har motteke invitasjon til innskriving frå nærskulen din i løpet av januar, ta kontakt med rektor.

Kontaktinformasjon til dei einskilde skulane finn du her.