Koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjonar

Klikk for stort bilete 

  

 

 Ein ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjonar er klar. 

Ny koronakrisepakke

Ein ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjonar er klar. Føremålet med ordninga er å kompensere frivillige organisasjonar som har betydelege inntektstap frå arrangement eller anna spesifisert aktivitet, som følgje av pålegg eller råd gitt av staten, i samband med COVID-19-utbrotet.  

Krisepakke 2 gjeld for perioden 12. mars til og med 31. august 2020.  
Søkjarane må vere registrerte i Frivilligregisteret.  

Søknad

Der er no opna for å søkje, gå til søknaden her.


Søknadsfristen er 15. september.