Kunngjering av godkjent plan - Teigebogen

Klikk for stort bilete  Kommunestyret har godkjent detaljreguleringsplan for Teigebogen. Dette gjorde dei med heimel i § 12-12 i plan- og bygningslova, 26.09.2019.

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 godkjente Herøy kommunestyre detaljreguleringsplan for Teigebogen med tilhøyrande føresegner datert 26.09.2019.

Plankart og planomtale er datert 04.09.2019.

Planvedtaket kan påklagast, jf. plan- og bygningslova, § 1-9 og 12-12 og Forvaltningslova kapittel VI innan tre - 3 - veker frå kunngjeringsdato.

Klage skal merka med namnet til planen og planident 201505 kan sendast kommunen på e-post: postmottak@heroy.kommune.no eller til Herøy kommune, postboks 174, 600 Fosnavåg innan 25.10.2019.

Frist for å klage: 25. oktober 2019

 

Vedlegg til saka: