Kunngjering av godkjent reguleringsplan for Kleivaneset

Kommunestyret har i møte 18.06.2020 vedteke Detaljreguleringsplan for Kleivaneset.

 Klikk for stort bilete 

Etter plan- og bygningsloven § 12-4 er planen gjeldande frå kommunestyret sitt vedtak. Vedtaket vert kunngjort i lokal avis den 26.06.2020 og kan påklagast til Fylkesmannen i Møre og Romsdal innan 6 veker frå kunngjeringa.Klikk for stort bilete 

201806_plankart_Kleivaneset (PDF, 313 kB)

201806_Føresegner_Kleivaneset (PDF, 248 kB)

201806_Planomtale_Kleivaneset (PDF, 5 MB)

Informasjon om planvedtak - Detaljregulering for kleivaneset (PDF, 212 kB)

201806_ROS_analyse_Kleivaneset (PDF, 337 kB)

201806_Støyfagleg_utgreiing_Kleivaneset (PDF, 8 MB)

201806_Terrengsnitt_Kleivaneset (PDF, 600 kB)

201806_Vurdering_naturmangfald_Kleivaneset (PDF, 574 kB)