Kurs og gruppetilbod for pasientar og pårørande

Foto frå Helse Møre og Romsdal Helse Møre og Romsdal tilbyr mange ulike kurs og gruppetilbod for pasientar og pårørande og personar med ulike helseutfordringar. Det skal denne våren gjennomførast både fysiske og digitale kurs og gruppetilbod.

Alle kurstilboda i Helse Møre og Romsdal finn du i vår digitale katalog på nett: Kurs og opplæring for pasient og pårørende - Helse Møre og Romsdal (helse-mr.no).

Kurstilbodet over utvalde kurs, haust 2022, i Volda  finn du også her. (PDF, 225 kB)

Anna informasjon om pasient- og pårørandeopplæring, rettigheiter og korleis ein deltek på kurs og gruppetilbod finn du på: Pasient- og pårørandeopplæring - Helse Møre og Romsdal (helse-mr.no)