Meld frå når du ikkje kan møte til vaksinasjon

Gi beskjed når du får vanskar med å møte til vaksinasjon.Det er viktig at du gir beskjed i så god tid som mogleg dersom du ikkje kan møte til vaksinasjon.

Vi oppmodar alle om å nytte e-post så lenge det ikkje gjeld avbestilling av time tett opptil vaksinasjon. Vi gir deg tilbakemelding på e-post så raskt vi kan.

E-post:

korona@heroy.kommune.no

Telefon:

Dersom du ikkje kan nytte e-post, kan du ringe koronatelefonen på nr: 469 15 360.

Du kan ikkje sende SMS til dette nummeret.

Av og til kan det vere mange som ringer til koronatelefonen på same tid.

Då kan du ringe til sentralbord tlf. 700 81 300 slik at dei kan ta imot beskjed til vaksinasjonsteamet.

Koronatelefon og sentralbord har ope i vekedagane frå kl. 09.00 - 15.00.

Måndagane er vaksinasjonsdag. Då har koronatelefonen ope frå 08.00 – 17.00.