Meld frå når du ikkje kan møte til vaksinasjon

Gi beskjed når du får vanskar med å møte til vaksinasjon.

Vi oppmoder alle om sjølv å endre/avbestille time i helseboka. Nytt lenkje du har fått i SMS om time.

Dersom du ikkje får dette til kan du sende e-post: korona@heroy.kommune.no

Dersom du ikkje kan nytte e-post, kan du ringe koronatelefonen på nr: 469 15 360 mellom kl. 10.00-14.00. Måndagane er vaksinasjonsdag. Då har koronatelefonen ope frå 08.00 – 17.00.

Du kan ikkje sende SMS til dette nummeret.