Nattbuss for fleire unge, enklare å bestille buss for alle

Du kan no bestille transport på ein enklare måte. Og ungdomsrådet får gjennomslag: Ruta «Natt / Trygt heim» får ny tid og går til fleire område enn før.

bilde av Herøya frå lufta - Klikk for stort bileteNattbussen heim frå ungdomsklubben vil frå neste veke dekke blant anna Moltustranda (i bakgrunnen). Svein Arne Orvik

Bestillingstransport er minibuss eller drosje som berre køyrer når nokon har bestilt. Du kan bestille slik transport i store delar av kommunen vår. Det er fylkeskommunen ved Fram som står bak bestillingstransporten.

Du kan klikke her for å sjå alle rutene i Herøy og bestille transport. Du kan også bestille ved å ringe nummeret 71 28 01 00. 

Nytt i haust

Som innbyggar i Herøy bør du merke deg to nyheiter: 

For ungdom: Natt-tilbodet til ny tid og til fleire område 

Ruta «Natt/Trygt heim» frå ungdomsklubben i Fosnavåg blir utvida til å dekke fleire område i indre delar av kommunen. Sjå kartet nedanfor.

Natt-transporten går natt til laurdag og natt til søndag. (Før heitte ordninga «Trygt heim for ein 50-lapp».)

Hentetidspunktet blir også endra: Frå 11. september hentar bussen ungdomane klokka 00.30 i staden for 01.15. Tidspunktet er endra i tråd med det ungdomsrådet i Herøy har ønskt.

kart med eit område som viser at nattbussen dekker området mellom Moltustranda, Herøybrua, Dragsund og til sør for Leikong - Klikk for stort bileteHit går ruta «Natt / Trygt heim» natt til laurdagar og søndagar frå 11. september. Fram

For alle: Du kan bestille kortare tid før du skal reise

Systemet du brukar for å bestille transport på nett, er nytt i haust. Det er no enklare å bestille, og du treng ikkje bestille så lang tid i førevegen. 

Her kan du lese meir om det nye systemet.

Meir om korleis transporten fungerer

På nettsidene om bestillingstransporten finn du informasjon om 

  • kva transporten kostar
  • korleis transporten fungerer
  • dei ulike typane bestillingstransport

Kart over rutene i Herøy

Du kan sjå kart over alle rutene i Herøy i denne brosjyren frå fylkeskommunen (gjeld frå 11. september).

Sølvi Lillebø Remøy og Sivert Sporstøl Leine framfor kulturhuset - Klikk for stort bileteKommunalsjef Sølvi Lillebø Remøy og ungdomsrådsleiar Sivert Sporstøl Leine gler seg over at ungdomsrådet fekk gjennomslag. Melissa Nerland Paulsen, Vestlandsnytt