No kan du søke om kulturmidlar

To karar som spelar instrument. - Klikk for stort bilete Opplastning Adobe Stock

Søkjarane kan vere einskildpersonar, frivillige lag og organisasjonar som driv eller vil starte kulturverksemd i kommunen.  

Enkelte tilskotsordningar har søknadsfrist allereie 1. april. 

Søknaden skal leverast elektronisk. Det er viktig å ta med den dokumentasjonen som trengst for å handsame søknaden. 

Du kan lese meir om ordninga og finne søknadsskjema her.