Oppstart av arbeid med privat reguleringsendring på Jensholmen - Molo22

 Planavgrensing Jensholomen Molo22 Varsel om oppstart av planarbeid - Reguleringsendring på Jensholmen, Molo22. Frist for merknad/innspel til oppstart er 12. november 2021. 

Formannskapet vedtok i møte den 5. oktober 2021 å gi løyve til oppstart av arbeid med privat reguleringsendring på Jensholmen. Tiltakshavar er Kongs Cross v/Rita Sævik, konsulent er Sporstøl Arkitekter AS. Målet med reguleringsendringa er å legge til rette for fire utleigehytter på moloen nord på Jensholmen. Du kan lese meir om saka på heimesida til Sporstøl Arkitekter AS