Prioriterer politiattestar innanfor samfunnskritiske funksjonar

Klikk for stort bilete 

Politiet sin eining for vandelskontroll og politiattestar følgjer nasjonale tiltak og vil prioritere arbeidet med politiattestar innanfor dei kritiske samfunnsfunksjonane. Politiattester innanfor helse og omsorg, barnevern og liknande vil verte prioritert.

Søknad om politiattest

Den raskaste måten å få ein politiattest på er at søkjar:

Har du digital postkasse, så vil du få politiattesten nokre timar etter at vi har handsama saka. Politiet vil prioritere søknader som kjem inn og sendast digitalt.

Skriv frå politiet finn du her. (PDF, 302 kB)