Privat brøyting

Klikk for stort bilete

Du som er huseigar kan søkje om privat brøyting fram til din eigedom. Søknadsfrist er 15. november. 

Dei som har privat brøyting frå før, treng ikkje å søkje. For å få innvilga ein søknad om privat brøyting må alle vilkår vere oppfylt. 

Søknadsskjema og vilkår finn du her