Registrere positiv sjølvtest

Du melder positive sjølvtestar for deg eller barnet ditt via Herøy kommune si heimeside.

Dette må du gjere:

Ved positiv test skal du gå i isolasjon og vi tilrår at du bestiller deg tid til PCR-test.

Du må varsle nærkontakane dine og informere dei om følgjande:

  • Husstandsmedlemmer og tilsvarande nære skal gå i karantene, men nokre har unntak.
  • Øvrige nærkontaktar treng ikkje å gå i karantene, men er tilrådd å teste seg på dag 3 og dag 5 etter nærkontakt. Ver merksam på symptom i 10 dagar.
  • Meld positiv test her.

Les meir om karantenereglane på helsenorge.no her.

Har du spørsmål?

Ring smittesporingsteamet på tlf. 948 13 641. 

Ha låg terskel for å kontakte lege dersom du blir dårleg.