Samtalar mellom formannskapa i Herøy og Ulstein i morgon

Klikk for stort bileteKommunevåpena til Herøy og Ulstein Den politiske og administrative leiinga i Ulstein og Herøy møtest 4. februar. Organiseringa av det politiske arbeidet og av helse- og omsorgstenestene er noko av det dei skal diskutere. 

Moglege nye samarbeid mellom dei to kommunane står også på dagsordenen. Møtet går av stabelen på Ulstein rådhus. Formannskapa og leiinga i administrasjonen i dei to kommunen deltek. 

 Program for dagen:

09.00  Opning 

 • Velkomen v/ ordførar i Ulstein Knut Erik Engh
 • Bakgrunn for møtet v/ ordførar i Herøy Bjørn Prytz
 • Presentasjon av den enkelte 

09.10  Politisk organisering i Ulstein

 
v/ ordførar Knut Erik Engh 

 • Utvalsstruktur
 • Politisk-administrativt leiarforum (PAL) – kva er det?
 • Stormøte
 • Open talarstol og spørjetime
 • Årlege folkemøter i krinsane
 • Herøy si ordning med ordførarens kvarter v/ ordførar i Herøy Bjørn Prytz 

 09.30  Pleie og omsorg

 • Demografisk utvikling i Herøy og Ulstein (kommunestatistikk)
 • Organisering og struktur i Ulstein v/ kommunalsjef i Ulstein Marit Botnen
 • Organisering og struktur i Herøy v/ kommunalsjef i Herøy Renathe Rossi-Kaldhol
 • Har vi noko å lære av kvarandre?

 10.30  Pause 
 
 

10.50  Interkommunale samarbeid framover? 

 • Brannvern v/ rådmann i Herøy Olaus Jon Kopperstad og kommunalsjef i Ulstein Arne Runar Vik 
 • Legevaktsamarbeid (status og vegen vidare) 
 • Stabsfunksjonar (løn, rekneskap, arkiv etc.) – kan vi samarbeide meir om dette? 
 • Andre område? 

 

11.50 Oppsummering

 • Gav møtet meining?
 • Bør vi møtast på nytt, og så fall når?
 • Kva bør i så fall endrast?