Signerte samarbeidsavtale om demensvennleg kommune

Klikk for stort bilete lillian Haddal Herøy kommune har inngått avtale med Nasjonalforenigen for folkehelse om at kommunen skal verte ein meir demensvennleg samfunn. Ordføraren signerte avtalen i dag fredag 07.02.2020.

Kva er formålet med avtalen?

Formålet med avtalen er at kommunen skal verte meir demensvennleg slik at personar med demens kan møte forståing, respekt og støtte, verte inkluderte og få høve til å delta i naudsynte kvardagsaktivitetar som det å handle, bruke offentleg transport, delta i kulturaktivitetar og liknande.