Sjå budsjettet og økonomiplanen for dei neste åra

Korleis ser budsjettet til kommunen for 2023 ut? Og korleis er planen for pengebruken i dei komande åra? Det kan du lese om i budsjettet og økonomiplanen som kommunestyret har vedtatt. 

Sjå budsjettet for 2023 og økonomiplanen for åra til og med 2026. 

For første gong er dokumentet laga i det digitale verktøyet Framsikt. Det gjer at du enklare kan studere planen på pc, nettbrett eller mobil. 

Kommunestyret vedtok budsjettet og økonomiplanen 8. desember 2022. Her finn du protokollen frå møtet der vedtaket blei gjort

Les om gangen i arbeidet med budsjettet og økonomiplanen