Søknad om spelemidlar – endra søknadsfrist

Klikk for stort bileteDet nye anlegget på Moltustranda under bygging Roar Arnesen  

Søkjarar om tilskot av spelemidlar til idrettsanlegg kan vere kommune, lag og organisasjonar eller andre samanslutningar. Ein søknad krev ein del dokumentasjon så hugs å sette av tid til innhenting av den dokumentasjonen som er naudsynt.

Søknadsfristen i år endra til 10. november. Meir om ordninga finn du her.

Fyll ut søknadsskjema på anleggsregisteret.no