Søknad om utfylling i sjø i Herøy kommune

Klikk for stort bilete

Det skal fyllast ut med massar over eit areal på om lag 600 m2 (*) for å lage areal som skal nyttast til rorbuer og naust.

(*) NB! Merk at eit mindre areal enn dette er oppgitt i søknadsskjemaet. I korrespondanse med søkjaren har vi fått opplyst at 600 m2 er eit meir realistisk tal.

Søknadsdokumenta kan lastast ned her:

 

Vi ber om at eventuelle kommentarar til søknaden sendast til

Fylkesmannen i Møre og Romsdal,

postboks 2520, 6404 Molde,

eller til fmmrpost@fylkesmannen.no, innan 16. august 2019.