Stor skogbrannfare i Møre og Romsdal

Det er stor skogbrannfare i Møre og Romsdal. Bildet viser eit bål. - Klikk for stort bileteDet er stor skogbrannfare i Møre og Romsdal. Wenche Moltu

Meteorologisk institutt varslar om at det er stor skogbrannfare i fylket og då spesielt i ytre strøk. Det er viktig at vi alle er merksame på faren og tek omsyn til dette.

Varselet kommunen har motteke finn du her.