Testa positivt for Covid-19 i utlandet

Herøy kommune stadfestar at ein person frå Herøy har testa positiv for Covid -19 (koronavirus) i utlandet. Ved innreise til Noreg var testen negativ.

Isolasjon vart sett i verk og er gjennomført. Det vert utført ny kontrolltest i Herøy

Smittevernoverlegen vart informert om dette etter negativ test ved innreise til Norge, og fann ikkje grunn til å informere om dette sidan testen var negativ.

Vi har såleis ingen smittesituasjon i Herøy.