Tilskot til lag og foreiningar

Klikk for stort bileteFoto: Frank Robert Stenersen, Ole Magne Rotevatn og Hilde Gråberg Bakke  

 

Tilskuddsportalen er tilgjengelig for alle lag, foreiningar og organisasjonar i Herøy kommune.

Dette er et flott tilbod til alle som ønskjer å søkje om midlar til prosjekter, og Prosjektportalen gir deg oversikt over alle tilskotsordningar som er for norske organisasjonar. Du kan søkje etter støtteordningar og tilskot i mange ulike kategoriar. 

Prosjektportalen har oversikt over ca. 1500 tilskotsordningar som organisasjonar kan søkje på. 

Det er gratis for lag og foreiningar i Herøy å bruke Tilskuddsportalen.

Ved å registrere deg i portalen, kan du: 

  • Gå inn på www.tilskuddsportalen.no     bruk denne adressa  https://new.tilskuddsportalen.no/
  • Skriv "Herøy" i feltet "Sjekk din kommune"
  • Klikk på "Tjeneste for lag og foreninger"
  • Fyll ut e-postadresse, fornamn, etternamn, namn på organisasjon og organisasjonsnummer.
  • Kryss av for å bekrefte at du er tilknytt organisasjonen
  • Klikk på "Send inn forespørsel om tilgang"
  • Du får en e-post om aktivering av brukaren din (tar vanlegvis bare noen minutt)

NB! Om du synes det tar tid før du får e-post med aktivering, sjekk søppelposten.