Tre nye private reguleringsplanforslag på høyring/offentleg ettersyn.

I møte 12. mars gjorde formannskapet vedtak om å legge tre private planforslag ut til høyring/offentleg ettersyn. Frist for innspel til alle planforslaga er sett til 10. mai.Klikk for stort bileteTre private planforslag vedtatt lagt ut til høyring/offenteg ettersyn

Planane som vart vedtatt å legge ut til høyring/offentleg ettersyn er:

Sak nr 44/19 Privat detaljreguleringsplan for Budaneset rorbuer. Dokumenta finn du her:
Saksdokument høyring/offentleg ettersyn Budaneset rorbuer, 2018/319 (PDF, 6 MB)

Sak nr 45/19 Privat reguleringsplanforslag for massedeponi i Sandvika gnr. 59 bnr. 1. Dokumenta finn du her:Saksdokument høyring/offentleg ettersyn Massedeponi i Sandvika, 2017/422 (PDF, 8 MB)

Sak nr 46/19 Privat detaljreguleringsplan Runde Panorama. Dokumenta finn du her:
Saksdokument høyring/offentleg ettersyn Runde Panorama, 2018/982 (PDF, 8 MB)
Planomtale Runde Panorama, 2018/982 (PDF, 2 MB)

Alle dokument finn du også i Servicetorget på rådhuset.

Innspel kan leverast i eige elektronisk skjema eller via mail til postmottak@heroy.kommune.no eller sendast til Herøy kommune, postboks 274, 6099 Fosnavåg.

Frist for innspel er 10. mai 2019 for alle planane.