Varsel om oppstart på reguleringsarbeid: Detaljregulering for parkering ved Meny

Klikk for stort bileteFramlegg til planavgrensing i Fosnavåg sentrum.  
Formannskapet har vedteke å varsle oppstart på Detaljregulering for parkering ved Meny.

Til offentleg ettersyn: I samsvar med § 12-3, §12-8 og §12-14 i plan- og bygningslova varslar vi med dette at formannskapet i møtet 14.01.2020, F-sak 04/20, vedtok å varsle oppstart på detaljreguleringsarbeid i Fosnavåg sentrum ved Meny.

Saksdokumenta er også lagde ut på Servicetorget. 

Frist for innspel:  28. februar 2020.

Send til: Skriftlege innspel skal sendast til Herøy kommune, utviklingsavdelinga, Pb 274, 6099 Fosnavåg eller pr. e-post til postmottak@heroy.kommune.no innan den oppgjevne fristen.

Sakspapir:
Saksframlegg_med_vedtak_Meny (PDF, 512 kB)
Forvarsling_Oppstart_av_planarbeid_Fosnavåg_Sentrum_meny (PDF, 291 kB)
Plangrense_Detaljregulering_Meny (PDF, 744 kB)
Møtereferat_oppstart_Meny_VyBuss (PDF, 207 kB)
Detaljregulering_Meny_ROS (PDF, 744 kB)