Varsel om oppstart på reguleringsarbeid: Reguleringsendring for del av Bergslibakken

Klikk for stort biletePlangrense, varsel om oppstart Bergslibakken.

Formannskapet har vedteke å varsle oppstart på reguleringsendring for del av Bergslibakken. 

Til offentleg ettersyn: I samsvar med § 12-3, §12-8 og §12-14 i plan- og bygningslova varslar vi med dette at formannskapet i møtet 06.11.2018, F-sak 191/18, vedtok å varsle oppstart på reguleringsendring for del av Bergslibakken.

Saksdokumenta er også lagde ut på Servicetorget. 

Frist for innspel:  21.desember 2018

Send til: Skriftlege innspel skal sendast til Herøy kommune, utviklingsavdelinga, Pb 274, 6099 Fosnavåg eller pr. e-post til postmottak@heroy.kommune.no innan den oppgjevne fristen.

Sakspapir:
Forvarsling oppstart av planarbeid Bergslibakken (PDF, 250 kB)
Sjekkliste ROS (PDF, 439 kB)
Særutskrift f-sak 191-18 (PDF, 3 MB)