Vi søkjer ny kommunedirektør/rådmann

Klikk for stort bileteVi ser etter ny toppleiar!

Den som vert tilsett skal vidareutvikle ein profesjonell og framtidsretta kommuneorganisasjon og inngår i tett samspel med politikarar, medarbeidarar, tillitsvalde, næringsliv og innbyggjarar.

Vår nye kommunedirektør/rådmann er uredd og skal vere synleg i si daglege leiing.

Herøy kommune skal vere ein best mogleg stad å bu, arbeide og besøke. Derfor er utvikling og nytenking, verdiar som er viktige for Herøy kommune.

Arbeidsoppgåver

 • Følgje opp og gjennomføre politiske vedtak, mål og handlingsplanar
 • Leie og utvikle organisasjonen gjennom samspel, utvikling og nytenking
 • Bygge tillit og godt omdøme
 • Utøve trygg økonomisk styring og planlegging innafor vedtekne rammer

Ønskja kvalifikasjonar

 • Leiarerfaring og kunnskap om kommunalforvaltning
 • Høgare utdanning
 • God økonomi- og digitalforståing

Personlege eigenskapar

 • Evne til å motivere, skape entusiasme og tillit
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Sjå heilskapar og vere samlande
 • Oppteken av relasjonar og ser dei rundt seg
 • Like utfordringar, vere god på å tenkje nytt og uredd for endringar
 • Engasjement for samfunnsoppdraget, demokrati og lokalsamfunn

Personleg eigenskapar vil verte særleg vektlagde.

Vi tilbyr

 • Ei spanande leiarstilling med høve for fagleg utvikling
 • Rom for å vidareutvikle ein organisasjon med engasjerte og motiverte medarbeidarar
 • Gode og konkurransedyktige vilkår

Opplysingar om søkjarar kan bli unnateke offentlegheit dersom søkjaren sjølv bed om det jf. offentleglova § 25. Du må grunngje i søknaden om du ønskjer å reservere deg mot oppføring på offentleg søkjarliste jf. offentleglova § 25.

For nærare informasjon om stillinga kan du kontakte vår rådgjevar i Headvisor, Kirsti Kalseth Sjøhaug, tlf. 977 31 680 eller ordførar i Herøy kommune, Bjørn-Halvor Prytz, tlf. 473 93 108. Søknadsfrist er 18. mars 2020, men vi ønskjer gjerne at du viser interesse i god tid før fristens utløp.

Her kan du søkje stillinga!

Om Herøy kommune

Herøy kommune i Møre og Romsdal er perla yst i storhavet på Sunnmøre.

Det er ein og ein halv time reisetid til Ålesund og under ein time til Ørsta-Volda lufthamn.
Kommunen har nesten 9000 innbyggjarar, og om lag 650 tilsette i kommuneorganisasjonen. Næringslivet står sterkt i Herøy med lange tradisjonar for å skape verdiar frå hav og fiske.
Ei båtlengd føre er kommunen sin visjon, og kjerneverdiane våre er respekt, tillit og samhandling. Vi har eit breitt kultur-, fritid- og idrettstilbod med festivalar og arrangement for alle. Naturen og kysten vår er vakker, og Runde med det mektige fuglefjellet er den store stoltheita vår!