Besøk ved helseinstitusjon

Det er innført adgangskontroll og besøksstans i helseinstitusjonar.

Dører på helseinstitusjonar (sjukeheimar, omsorgsbustader, avlastinga) vil vere låste. Det vil henge oppslag med telefonnummer til vakttelefon, for dei som vil ha kontakt med personalet.

Meir informasjon om adgangskontroll og besøksstans i landets helseinstitusjonar her.

Elles vil pleie og omsorg vil arbeide for å oppretthalde tenestestandard lengst mogleg. Om det blir reduksjon i tenester, vil både pasient og pårørande det gjeld bli kontakta direkte.

Meir informasjon om koronaviruset finn du på Helsenorge sine nettsider.