Førebygging

Alle bør avgrense sosial kontakt i størst mogleg grad. Vi blir alle oppmoda om å møte andre utandørs, og ikkje ha besøk av fleire enn 1-2 gjestar.

Dette kan du gjere for å førebygge smitte:

 • Unngå å hoste eller nyse direkte på andre.
 • Er du sjuk? Då skal du halde deg heime.
 • Hald éin meters avstand til andre personar som du ikkje bur saman med. 
 • Hoste inn i eit papirlommetørkle som du kastar. Deretter må du vaske deg på hendene.
 • Dersom du ikkje har eit papirlommetørkle, bør du hoste i albogekroken slik at du ikkje sprer dråpar ut i lufta.
 • Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunka vann, spesielt når du har vore ute blant folk.
 • Du kan også bruke eit desinfeksjonsmiddel som inneheld alkohol, dersom du ikkje har såpe og vatn tilgjengelig.
 • Finn alternativ til handhelsing og klemming.

Les meir om smitte og inkubasjonstid her.

 

Sosial kontakt

 • Hald éin meter avstand til andre der det er mogleg.
 • Du bør ikkje ha besøk av fleire enn 20 gjestar. Det gjeld både utandørs og innandørs. Beskytta personar, som til dømes fullvaksinerte, kan ha meir nærkontakt med andre og vert heller ikkje rekna inn i talet gjestar du kan ha på besøk. Les meir om det her.
 • Barn i barnehagar og barneskular kan ha besøk frå eigen kohort sjølv om det overstiger anbefalt tal på gjestar.
 • Avgrens sosial kontakt.
 • Beskytta personar kan ha nær sosial kontakt (under ein meter) med andre beskytta og ubeskytta personar som ikkje er i risikogruppa.
 • Møt gjerne andre utandørs.

Jobb

Kan barn og ungdom vere saman?

Alt som omfattar barn og koronavirus kan du lese om her.

Hugs også:

Barn og unge søkjer ofte informasjon på internett. Sjekk barnas internettbruk. Spør gjerne om dei har lese noko om koronaviruset på nettet i dag.

Ungdom og tenåringar snakker ofte mest med vener og kan få mykje informasjon som ikkje er rett. Legg til rette for at dei kan snakke med deg.

I denne lenkja kan du blant anna få meir informasjon om førebygging av smitte:

 • Generelle hygieneråd
 • Kva gjer du dersom du mistenker at du er sjuk?
 • Råd om førebygging av smitte på arbeidsplassen din.
 • Klesvask og reingjering.