Mest stilte spørsmål

Her får du ei oversikt over dei mest stilte spørsmåla vi får knytt til koronaviruset.

Mest stilte spørsmål om koronavirus

Kva karantenereglar gjeld for Herøy?

Frå 28. mars gjeld dei nasjonale reglane. Følg likevel med på heimesida vår i tilfelle det kjem endringar.

Hugs at dei nasjonale råda er å reise minst mogleg, å vere saman med færrast mogleg folk og å halde avstand.

Kan eg få besøk frå andre delar av landet?

Dei nasjonale råda er at vi berre skal gjennomføre heilt nødvendige reiser, både når det gjeld fritid- og jobbreiser.

Her er smittevernoverlegen sine reiseråd.

Kan eg reise til Bergen, Oslo, Trondheim, Molde, andre plassar og til nabokommunane?

Dei nasjonale råda er at vi berre skal gjennomføre heilt nødvendige reiser, både når det gjeld fritid- og jobbreiser.

Enkelte kommunar har innført eigne karantenereglar. Hugs på at du må sjekke karantenereglane dit du reiser.

 

Kven er samfunnskritisk personell?

Lista over samfunnskritisk personell finn du her.

Det er arbeidsgjevar som avgjer kven som er samfunnskritisk personell i ei bedrift. 

Eg har personar i risikogruppe i husstanden/familien min. Kva gjer eg?

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har råd til personar i risikogrupper. Her skriv dei mellom anna:

  • Det viktigaste du som pårørande kan gjere, er å sørge for at du ikkje sjølv vert smitta.
  • Då gjeld det å vere særleg merksam på dei generelle reglane for hand- og hostehygiene.
  • Avgrens fysiske besøk, bruk heller telefon eller internett for å halde kontakt
  • Ikkje reis på besøk til nokon med særleg risiko for alvorleg sjukdom med covid-19 dersom du har symptom på forkjøling, hoste, feber eller tungpust.
  • Hjelp dine pårørande med til dømes innkjøp av mat. Matvarene må settast utanfor døra og så må ein ringe og seie ifrå at dei står der og at vedkomande kan ta imot. Hugs på å halde god avstand.
  • Dersom du bur saman med ein som er mistenkt eller stadfesta smitta med covid-19 vert det anbefalt å halde minst to meters avstand. Den sjuke bør dersom mogleg opphalde seg og sove i eit anna rom. Dersom det er mogleg, vert det anbefalt å ha eige bad og toalett. Dersom ikkje, er det viktig å ha separat handkle og eigne baderomsartiklar.

Her kan du lese meir.

Kan eg reise til hytta/fritidseigedomen min?

Hensikta med forbodet om opphald på fritidseigedomar/hytter er å minske presset på den lokale helsetenesta.

Dei nasjonale råda er at vi berre skal gjennomføre heilt nødvendige reiser, både når det gjeld fritid- og jobbreiser. Dette er uavhengig av reisemåte, om ein er sjuk eller om det er smitte i området.

Det er gitt unntak frå forbodet. Desse finn du i §5 i forskrifta. Dette gjeld m.a. ved heilt naudsynt vedlikehald

Her kan du lese kva regjeringa skriv om innføringa av forbodet. Merk deg at kommunane ikkje kan gi dispensasjon.

Kan eg nytte bubil eller campe i påska når eg ikkje får fare på hytta?

 

I Herøy har smittevernoverlegen gjort følgjande vedtak: Frå 01.04 - 13.04.20 vert campingplassar og stadar tilrettelagt for bubilparkering i Herøy stengde.

Herøy kan vente seg eit visst innrykk av bubilturistar i påska. Dette kan representere moderat auke i smittepresset lokalt.

Les meir om kvifor her.

Dei nasjonale råda er at vi berre skal gjennomføre heilt nødvendige reiser, både når det gjeld fritid- og jobbreiser.