Når skal du kontakte lege?

Mistenker du at du er smitta av koronavirus, skal du ringe fastlege eller legevakt. Er du busett i Herøy, men har fastlege ein annan kommune, skal du likevel ta kontakt med fastlegen din.

VIKTIG! For å hindre smitte er det svært viktig at ein ikkje oppsøker legekontor, legevakt eller sjukehus ved mistanke om smitte av viruset. Dersom ein skal møte, får ein særskilt beskjed om det. Helsetenesta skal derfor kontaktast på telefon og du får nærmare instruksar om kva du gjer vidare.

Legevurdering og prøvetakning skal utførast av helsepersonell med relevant smittevern/ beredskap.

Har du generelle spørsmål om koronaviruset? Då kan du ta kontakt med vår spørsmålsteneste og koronatelefon her.

Kontaktinfo:

Legevakt: 116117

Myrvåg legsenter: 70 08 03 00

Herøy legesenter: 70 08 14 60

Smittevernoverlege: 90 11 77 91, e-post: bjorn.martin.aasen@heroy.kommune.no

Kommuneoverlege: 99 21 00 18

Folkehelseinstituttet sine retningslinjer finn du her.

Ved alvorlege symptom kan det bli relevant med innskriving på sjukehus, og det skal gjerast under rett smitteberedskap. Behovet vert vurdert av helsepersonell på telefon utifrå kvar og ein sin situasjon.

Koronavirus - fakta, råd og tiltak (Helsenorge).

Les også: 

- Vi skal sikre helsehjelp til dei som treng det.