Selskap og bryllaup - offentlege og private arrangement

Her finn du retningslinjer for arrangement på privat og offentleg stad.

Ein bør ikkje ha besøk av fleire enn 20 gjestar. Det gjeld både innandørs heime, på hytta og utandørs i eigen hage.

Les meir om samankomstar på privat stad på helsenorge.no

Private samankomstar på offentleg stad

Maksimalt 100 personar kan samlast på private samankomstar utanfor eigen heim, som for ein bursdag eller samankomst etter seremoni i leigde lokale. Dette inkluderer også beskytta personar, då det ikkje er tilrettelagt for at privatpersonar kan kontrollere deltakarane sine koronasertifikat.

Les meir om private arrangement på offentleg stad.

Arrangement med og utan koronasertifikat

Offentlege arrangement, både innandørs og utandørs skil no på om arrangementet brukar koronasertifikat eller ikkje. Arrangement som brukar koronasertifikat får ha fleire deltakarar enn arrangement som ikkje brukar koronasertifikatet.

Kravet om avstand og dei andre reglane for arrangement gjeld også når ein brukar koronasertifikatet. Det er derfor viktig å ikke ha fleire deltakarar enn ein har plass og kapasitet til.

Kor mange som kan vere deltakarar på arrangement med og utan koronasertifikat, kan du lese om på helsenorge.no.

Idrett og fritid for vaksne, barn og unge

Innandørs kan vaksne drive organisert idretts- og fritidsaktivitetar innandørs i grupper på inntil 30 personer. Det vert ikkje lenger stilt krav til at ein skal halde minst éin meters avstand under gjennomføring av aktiviteten.

Utandørs kan vaksne drive organisert idretts- og fritidsaktivitetar i grupper på inntil 40 personar. Det vert ikkje lenger stilt krav til at ein kan halde minst éin meters avstand under gjennomføring av aktiviteten.

Ein oppmodar til å trene utandørs.

Vaksne i breiddeidretten får unntak frå 1-metersregelen ved deltaking på idrettsarrangement, både utandørs og innanførs, innan region/kretsen, til dømes kampar og stevner.

Toppidrettsutøvarar kan trene som normalt, både innandørs og utandørs.

Barn og unge under 20 år kan delta som utøvarar på idrettsarrangement eller konkurranse på tvers av regionar/kretsar (nasjonalt), både utandørs og innandørs, utan krav om å halde 1 meter avstand. Sjå meir om barn og unge her.

Uteliv og serveringsstadar

Serveringsstadar med skjenkeløyve skal ikkje sleppe inn gjestar etter klokka 24.00.

Serveringsstadar kan ikkje ha servering for eit privat selskap med fleire enn 20 personar.

Serveringsstadar skal sørge for at det er minst éin meter mellom sitteplassane.

Servering av alkohol skal berre skje ved bordservering

Serveringsstadar skal registrere kontaktopplysingar til dei gjestane som samtykkar til det.

Spørsmål og svar om arrangement finn du på regjeringa.no

Kontakt med kyrkja

Treng du informasjon om gjennomføring av bryllaup, dåp, gravferd eller gudsteneste i kyrkja. For oppdatert informasjon oppmodar vi om at de nyttar nettstadane www.kirken.no eller www.kirken.no/more.

Kyrkjekontoret er å nå både på e-post kyrkjekontoret@heroy-kyrkje.no og telefon 700 80 260.