Siste oppdatering i Herøy

Klikk for stort bileteSTATUS 06.04.20 kl. 13:21

Smittesituasjon:

Det er ikkje meldt om nye påviste tilfelle av koronavirus i Herøy pr. 06.04.20.

Av dei fire personane som er busette i Herøy som til no har testa positivt på prøvene, er ein person no heilt frisk og ein annan er framleis innlagd på sjukehus.

Pr. 03.04.20 er det til saman teke 147 testar totalt.

Alle nødvendige tiltak rundt dei som har testa positivt er sett i verk.

Den første personen som testa positivt på koronaviruset fekk vi melding om 24.03.20.

Vi gjer framleis merksam på at det kan vere mørketal, då ikkje alle vert testa.