Siste oppdatering i Herøy

Klikk for stort bileteSTATUS 07.07.20 kl.20.45:

Smittesituasjon:

Det er ikkje meldt om nye påviste tilfelle av koronavirus i Herøy pr. 07.07.20.

Pr. 07.07.20 er det til saman teke 469 testar i Herøy.

Siste positive prøve vart registrert 27.03.20.

Av dei fire personane som er busette i Herøy som til no har testa positivt på prøvene, er alle fire friske.

Den første personen som testa positivt på koronaviruset fekk vi melding om 24.03.20.